Periuk logo
Periuk logo

panch poron

Shukto
Shukto

Shukto

Lauk yang penuh sayuran ini diajar oleh ibu Leela. Persediaannya agak rumit, namun rasanya memang menarik.

 
periuk

© Hak cipta Periuk 2024

© Hak cipta Periuk 2024

 
periuk